Heliums rolle i kjernefysisk FoU

Heliumspiller en viktig rolle i forskning og utvikling innen kjernefysisk fusjon.ITER-prosjektet i elvemunningen til Rhône i Frankrike er en eksperimentell termonukleær fusjonsreaktor under bygging.Prosjektet skal etablere et kjøleanlegg for å sikre kjøling av reaktoren."For å generere de elektromagnetiske feltene som er nødvendige for å omgi reaktoren, kreves superledende magnetiske materialer, og superledende magnetiske materialer må operere ved ekstremt lave temperaturer, nær absolutt null."I ITERs kjøleanlegg har heliumanlegget et areal på 3000 kvadratmeter, og det totale arealet når 5400 kvadratmeter.

I kjernefysiske fusjonseksperimenter,heliumer mye brukt til kjøle- og kjølearbeid.Heliumregnes som et ideelt kjølemiddel på grunn av dets kryogene egenskaper og gode varmeledningsevne.I ITERs kjøleanlegg,heliumbrukes til å holde reaktoren på riktig driftstemperatur for å sikre at den kan fungere skikkelig og produsere nok fusjonsenergi.

For å sikre normal drift av reaktoren bruker kjøleanlegget superledende magnetiske materialer for å generere det nødvendige elektromagnetiske feltet.Superledende magnetiske materialer må fungere ved ekstremt lave temperaturer, nær absolutt null, for optimale superledende egenskaper.Som et viktig kjølemedium,heliumkan gi det nødvendige lavtemperaturmiljøet og effektivt avkjøle det superledende magnetiske materialet for å sikre at det kan oppnå den forventede arbeidstilstanden.

For å møte behovene til ITER-kjøleanlegget,heliumanlegget opptar et betydelig område.Dette viser betydningen av helium i kjernefysisk fusjonsforskning og -utvikling, og dets uunnværlighet for å gi det nødvendige kryogene miljøet og kjøleeffekten.

For å konkludere,heliumspiller en viktig rolle i forskning og utvikling av kjernefysisk fusjon.Som et ideelt kjølemedium er det mye brukt i kjølearbeidet til eksperimentelle kjernefusjonsreaktorer.I ITERs kjøleanlegg gjenspeiles betydningen av helium i dets evne til å gi nødvendig lavtemperaturmiljø og kjøleeffekt for å sikre at reaktoren kan fungere normalt og produsere tilstrekkelig fusjonsenergi.Med utviklingen av kjernefysisk fusjonsteknologi vil applikasjonsutsiktene for helium innen forskning og utvikling bli bredere.


Innleggstid: 24. juli 2023